วาระการประชุมสำคัญเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นที่ห้องประชุมแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมสำคัญเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลปรากฏว่า นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ได้รับการคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีที่เข้าร่วมการประชุม ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี

close(x)