ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 (วัคซีนไฟเซอร์)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 (วัคซีนไฟเซอร์) ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปึก จำนวน 1,200 คน ภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และประชาชน รวมถึงมอบน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อบริการประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

close(x)

 

 

 

close(x)