ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม3

วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2565
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม3 จำนวน 250 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) และเทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอขอบคุณธนาคารออมสินเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน

close(x)