กิจกรรมในโครงการ “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมในโครงการ “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี  โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองชลบุรีและผู้เข้าร่วมโครงการ ทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช เพื่อทำนุบำรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ต่อไป
นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  โครงการ “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช เป็นกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครพร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังสอดคล้องกับโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี ซึ่งมีแนวคิดจัดโครงการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วย
close(x)

 

 

 

close(x)