โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565 “สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอความร่วมมือประชาชนกรอกแบบสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง QR Code หรือคลิ๊กลิงก์ด้านล่างเพื่อเปิดแบบสำรวจออนไลน์ ตามโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด

กิจกรรมที่ 2 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 038 142 100 – 4 ต่อ 111

คลิ๊ก >> แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา (google.com)

close(x)

 

 

 

close(x)