ให้การต้อนรับ นางสุภาพร เทียนไชยเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรีและนมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจภายในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยเวลาประมาณ ๑๑.๑๐ น. เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี บ้านเลขที่ 110/4 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากนั้นเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่อไป

close(x)