ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถ JCB ทะเบียน ตค-๔๕๓๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)