ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบเชิงรุก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบเชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณโรงแกะหอย ซอยดูนกตกปลา ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี โดยสุ่มตรวจพนักงานแกะหอย จำนวน 16 คน ปรากฏผลว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 16 คน ส่วนผลการตรวจพนักงานโรงแกะหอยบ้านเจ๊หลาน ซอยศาลเจ้ารำไพ เลขที่ 1 ม.1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี โดยสุ่มตรวจพนักงาน จำนวน 47 คน ปรากฏผลว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกัน


นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติมาตรการและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (DMHTT) อย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม การตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเองก่อนเข้าปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแนะนำให้พนักงานที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อเป็นเข็มกระตุ้น และหากกรณีผลตรวจ ATK มีผลบวก ให้แจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก เพื่อให้คำแนะนำและดำเนินการส่งตัวรักษาตามขั้นตอนต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)