งานบุญหล่อพระอรหันต์จี้กง และองค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมงานบุญหล่อพระอรหันต์จี้กง สูง 1.8 เมตร และหล่อองค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว ภาคสำเร็จอรหันต์ สูง 1.08 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ (มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป) ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี

close(x)