มอบถังเก็บความเย็นรักษาอุณหภูมิวัคซีน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบถังเก็บความเย็นรักษาอุณหภูมิวัคซีนให้กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 ถัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน

close(x)