ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (ป้ายไวนิลขึงโครงไม้) จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)