ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิดฯ”

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิดฯ” ณ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)