ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 16 ครัวเรือน

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล ประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 16 ครัวเรือน ประชาชนที่สนใจร่วมแบ่งปันน้ำใจและความห่วงใย สามารถบริจาคเงินและสิ่งของเข้าสมทบกองทุนได้ โดยติดต่อที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142100 ต่อ 103

close(x)

 

 

 

close(x)