ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 (ไฟเซอร์)

วันที่ 21 มกราคม 2565
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 (ไฟเซอร์) ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนบ้านปึก ทั้งนี้ได้จัดการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย

close(x)