ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 (ไฟเซอร์)

วันที่ 20 มกราคม 2565
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 (ไฟเซอร์) ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

close(x)