มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

⚠️ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก⚠️

เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลง อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

📢เทศบาลเมืองอ่างศิลาจึงขอประชาสัมพันธ์📢

❌ เน้นย้ำห้ามนำซาสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบ หรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

❌ หากพบสัตว์ปีกในพื้นที่ป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกระทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติจำนวนมาก

📌📞ให้แจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน 063-225-6888

close(x)

 

 

 

close(x)