ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน”

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00น. นายวินัย พ้นภัยพาล นากยกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้ นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และนายกฤษฎา ผลากอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน” โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณาแผนงานและมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวิ่ง“บางแสน42 ชลบุรี มาราธอน” (BANGSAEN42) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)