ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ติดตาม การพัฒนาในพื้นที่

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อติดตาม สอบถาม การพัฒนาในด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)