มอบถุงมือผ้าทอให้พนักงานเทศบาล ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 11 มกราคม 2565นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา รับมอบถุงมือผ้าทอ จากนายวิทยา ผดุงกิจ เจ้าของ หจก. โรจนะกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อมอบให้กับพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)