มอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการกองทุนสวัสดิการ กองทุนวันละบาท

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และพนักงานสำนักปลัดเทศบาล ร่วมมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ ต.อ่างศิลา ตามโครงการกองทุนสวัสดิการ กองทุนวันละบาท ต.เสม็ด เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)