สำรวจและซ่อมแซมถนน แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

วันที่ 12 มกราคม 2565 “สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน คืองานของเรา” เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกสำรวจและซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)