มอบเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 12 มกราคม 2565นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางณัฏฐ์ธนัญ สถาพรภิญโญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย พนักงานสำนักปลัดเทศบาล ร่วมมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ห้วยกะปิ

close(x)

 

 

 

close(x)