เทศบาลเมืองอ่างศิลา ส่งเสริมโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค

วันที่ 14 มกราคม 2565นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายนิติ นิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านไปสู่ผู้บริโภค และพัฒนาการผลิต รวมถึงการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประมงพื้นบ้าน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในระดับอำเภอ หรือจังหวัด ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

close(x)

 

 

 

close(x)