กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้เด็กๆในพื้นที่

วันที่ 14 มกราคม 2565นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ประธานกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน ให้กับเด็กผู้ยากไร้ และได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 2,000บาท ให้ไว้เป็นทุนการศึกษา ณ หมู่ 3 ตำบลบ้านปึก

close(x)

 

 

 

close(x)