“โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานฯ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วม “โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ สวนนกแก้ว ตำบลบ้านโขด

close(x)

 

 

 

close(x)