เชิญร่วมงานพธีเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน ณ บริเวณตลาดประมงพื้นบ้าน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเดินชมตลาดจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประมงพื้นบ้าน เป็นช่องทางการตลาดกระจายผลผลิต รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลผลิตที่มาจากชาวประมงพื้นบ้าน

close(x)

 

 

 

close(x)