ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาไฟเสาสูง High Mast และอุปกรณ์ส่วนควบคุม บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา (รายละเอียดตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)