ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอ่างศิลา

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)