มอบเตียง และถุงยังชีพ ให้กับ นางสาว สมพิศ หนูคำหอม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่มอบเตียง และถุงยังชีพ ให้กับ นางสาว สมพิศ หนูคำหอม ตามโครงการ “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา”

close(x)

 

 

 

close(x)