มอบถุงยังชีพให้แก่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อนำไปมอบผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สมาคมพุทธสงเคราะห์ (สี่เกาะ) จ.ชลบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อนำไปมอบผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ยากไร้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

close(x)