มอบนโยบายแก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบนโยบายแก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน

close(x)

 

 

 

close(x)