กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาดพัฒนาสถานที่สาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ประจำปี 2564 และ กิจกรรมปลูกต้นโกงกางอนุรักษ์ป่าชายเลน

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำความสะอาดพัฒนาสถานที่สาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ประจำปี 2564 และ กิจกรรมปลูกต้นโกงกางอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)