มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองอ่างศิลาเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้1.นางละเมียด นิสัยสุข 2.นางอุดมศรี ม่วงนาคำ 3.นางสาวฉวีวรรณ บุญเศรษฐ์ 4.นายนิคม แสงสว่าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองอ่างศิลาเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้1.นางละเมียด นิสัยสุข 2.นางอุดมศรี ม่วงนาคำ 3.นางสาวฉวีวรรณ บุญเศรษฐ์ 4.นายนิคม แสงสว่า

close(x)

 

 

 

close(x)