ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ณ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช

close(x)