ประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องที่ ปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องที่ ปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

close(x)

 

 

 

close(x)