ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีเรื่องติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีเรื่องติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)