ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

close(x)

 

 

 

close(x)