พิธีบวงสรวงตึกมหาราช ตึกราชินี ซึ่งเป็นสถานที่โบราณ ก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซม โดยมีนายสนธยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดพิธีบวงสรวงตึกมหาราช ตึกราชินี ซึ่งเป็นสถานที่โบราณ ก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซม โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และนางสาว วัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่5 ปราจีนบุรี เข้าร่วมด้วย