พิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.รชฏ จันทร์น้อย จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)