ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน จากกรณีการเกิดเหตุเพลิงใหม้

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน จากกรณีการเกิดเหตุเพลิงใหม้ ณ บริเวณตลาดเก่า100ปี

close(x)

 

 

 

close(x)