กิจกรรมตรวจโควิด19 โดยใช้ชุดตรวจ ATKให้กับผู้ปกครอง และเด็กเล็ก

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา จัดกิจกรรมตรวจโควิด19 โดยใช้ชุดตรวจ ATKให้กับผู้ปกครอง และเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)