ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน บริเวณซอยวัดบางเป้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และพนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน บริเวณซอยวัดบางเป้ง

close(x)

 

 

 

close(x)