ลงพื้นที่เก็บขยะในน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะอุดตัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางทิพวรรณ ไชยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 อ่างศิลา และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะในน้ำ เพื่อลดปัญหาขยะอุดตัน บริเวณ ซอยเอี่ยมอุตสาหะ ตำบลอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)