ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ตึกแดง ตึกขาว

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางแววตา มณีโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 อ่างศิลา และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ตึกแดง ตึกขาว

close(x)

 

 

 

close(x)