ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นตำบลเสม็ด ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นตำบลเสม็ด ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา)

close(x)