ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้แก่ผู้สุงอายุ และผู้สูงอายุติดเตียง ตามโครงการ “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ

นที่ 26 พฤศจิกายน 2564นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้แก่ผู้สุงอายุ และผู้สูงอายุติดเตียง ตามโครงการ “กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา”

close(x)

 

 

 

close(x)