ลงพื้นที่ปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพบริเวณซอยหัวโพรง3 ต.เสม็ด ม.3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา และพนักงานกองช่างเทศบาลเมืองศิลา ลงพื้นที่ปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพบริเวณซอยหัวโพรง3 ต.เสม็ด ม.3

close(x)

 

 

 

close(x)