ปรับทัศนียภาพบริเวณในซอยมิตรสัมพันธ์ 21

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และพนักงานกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันปรับทัศนียภาพบริเวณในซอยมิตรสัมพันธ์ 21

close(x)

 

 

 

close(x)