พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเเปรรูปอาหารทะเลพื้นบ้านของชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเเปรรูปอาหารทะเลพื้นบ้านของชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าหอยนางรมขนาดเล็กที่เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรสู่การเป็นสินค้าของตำบลอ่างศิลา ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

close(x)

 

 

 

close(x)