ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นางสังวรณ์ กระชั้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

close(x)